เข้าร่วม​ประชุม​เพื่อพิจารณา​รับรองโรงสีที่ผลิต​และจำหน่ายข้าวหอม​มะลิ​ที่ได้มาตรฐาน​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​

       วันที่ 3 ธันวาคม​ 2562 เวลา 13.30 น. นางอัญชลี​ ศรี​หา​มาตย์​ สหกรณ์​จังหวัด​ศรีษะเกษ​มอบหมายให้ กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​ธุรกิจ​สหกรณ์​ เข้าร่วม​ประชุม​เพื่อพิจารณา​รับรองโรงสีที่ผลิต​และจำหน่ายข้าวหอม​มะลิ​ที่ได้มาตรฐาน​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ โดยมีนาย​ธงชัย​ เจริญ​พาณิชย์​กุล รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ หัวหน้าคณะทำงานคัดเลือก​และรับรองโรงสีที่ผลิตและจำหน่าย​ข้าวหอม​มะลิ​ที่ได้มาตรฐาน​จังหวัดศรีสะเกษ​ เป็น​ประธาน​ ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​พาณิชย์​จังหวัด​ศรีสะเกษ​