วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอขุขันธ์

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดบ้านตราดพัฒนาราม ตำบลดองกะเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ