วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าติดตามความก้าวหน้าโรงงานผลิตยางแท่งSTR20 ณ สกก.เบญจลักษ์ จำกัด

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวปิยะนันท์ จันเจริญภัทรชัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายอภิณัฐ ศรีสุนนท์ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า/เข้าติดตามความก้าวหน้าโรงงานผลิตยางแท่งSTR20 ณ สกก.เบญจลักษ์ จำกัด ผลดังนี้   1. การติดตั้งระบบแก๊ส ผ่านการตรวจสอบระบบโดยพลังงานจ.ศรีสะเกษเรียบร้อยแล้ว , 2. ระบบไฟฟ้า มีทีมวิศวะกรไฟฟ้า เข้าตรวจสอบระบบวันนี้