วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ร่วมกิจกรรมปันสุข โบกี้ปันสุข สุขเสมอกัน..ที่..ศรีสะเกษ 

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา12.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบข้าวสารจำนวน 100 ถุง โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้าวสารจากบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมกิจกรรมปันสุข โบกี้ปันสุข สุขเสมอกัน..ที่..ศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแบ่งปันอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ