วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 น.ส.กมลนิตย์ เขจรนารถ ได้รับมอบหมายจากท่านสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี