วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทาน