วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและเปิดงาน "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" ปีพุทธศักราช 2565