ประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563


บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
bullet green star animatedสำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 25631465442875 new 1
     bullet arrow blue 1
เอกสารแนบ  ข้อสังเกตข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการชำระบัญชี1465442875 new 1
     bullet arrow blue 1กรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)1465442875 new 1     bullet arrow blue 1คลิกดูรายชื่อผู้เข้ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25631465442875 new 1

bullet green star animatedสำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
    bullet arrow blue 1กรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)     bullet arrow blue 1คลิกดูรายชื่อผู้เข้ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563
bullet green star animatedสำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
    bullet arrow blue 1กรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)     bullet arrow blue 1คลิกดูรายชื่อผู้เข้ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563

bullet green star animated สำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
    bullet arrow blue 1กรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)     bullet arrow blue 1 คลิกดูรายชื่อผู้เข้ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 

bullet green star animated สำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 21 เมษายน 2563 
    bullet arrow blue 1กรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)     bullet arrow blue 1 คลิกดูรายชื่อผู้เข้ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 

bullet green star animated สำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 
    bullet arrow blue 1กรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)     bullet arrow blue 1 คลิกดูรายชื่อผู้เข้ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 

bullet green star animated สำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
    bullet arrow blue 1กรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)      bullet arrow blue 1 คลิกดูรายชื่อผู้เข้ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 

bullet green star animated สำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 มกราคม 2562   bullet green star animatedกรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)
bullet green star animated สำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562   bullet green star animatedกรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)
bullet green star animated สำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562   bullet green star animatedกรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก

bullet green star animated สำเนารายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2562     bullet green star animatedกรุณากรอกข้อมูลในแบบรับรองรายงานประชุม ฯ ทุกท่านด้วย (คลิ้ก)