ฝ่ายบริหารฯ

copy ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

1

 

ข้าราชการ

2     3 

 

พนักงานราชการ

4     5     6

7     8