อัตรากำลังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

 

ข้าราชการ  47  ราย
ลูกจ้างประจำ  13   ราย 
พนักงานราชการ  18   ราย 
รวม  84   ราย 

 

 

ประกาศ

ข้อความของคุณ