panom

ข้าราชการ

 

pairoij

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนม

ชื่อ-นามสกุล   นายไพโรจน์ พิธีรัตนานนท์

ตำเเหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ      077-399-123

เบอร์มือถือ      063-535-7386

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์  ทองบางหรง

ตำเเหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ     077-399-123

เบอร์มือถือ      08-8768-1996

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

T1

ชื่อ-นามสกุล    นางสมฤทัย  รอดรักษา

ตำเเหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ      077-399-123

เบอร์มือถือ      -

E-mail        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

ลูกจ้างประจำ

ชื่อ-นามสกุล   นายสัมฤทธิ์ จิตรัตน์

ตำเเหน่ง        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

เบอร์ติดต่อ      077-399-123

เบอร์มือถือ      08-7266-8051

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-นามสกุล   นายขวัญชัย  สถิตย์

ตำเเหน่ง        พนักงานเก็บเอกสาร

เบอร์ติดต่อ     077-399-123

เบอร์มือถือ      06-2593-2500

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานจ้างเหมา

ชื่อ-นามกุล   นายชัยรัตน์  เเพทย์อำพร

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ   077-399-123

เบอร์มือถือ     08-8829-7481

E-mail        -

 

ชื่อ-นามกุล   นายปฐมพงษ์  มีจิตร

ตำเเหน่ง      พนักงานขับรถ

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    06-1217-5957

E-mail       -

 

 

 

 

ชื่อ-นามกุล   นางสาวกมลวัลย์  อดทน

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    09-3794-4852

E-mail       -

 

   

ชื่อ-นามกุล   นายชัยวัฒน์  เเพทย์อำพร

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    08-8829-7481

E-mail       -