ข้าราชการ

 scan0063  

ชื่อ-นามสกุล   นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร

ตำเเหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ      077-379025

เบอร์มือถือ      06-3535-7384

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ-นามสกุล         นายไชยณรงค์ รักช้าง

ตำเเหน่ง              เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

เบอร์ติดต่อ            077-379025

เบอร์มือถือ            08-4851-1397

E-mail               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   พนักงานราชการ

 
 scan0007  

ชื่อ-นามสกุล       นายกิตติพงษ์ ขวัญเมือง

ตำเเหน่ง            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

เบอร์ติดต่อ         077-379025

เบอร์มือถือ        09-5429-3872

E-mail           punsor@hotmail@com

 

พนักงานจ้างเหมา 

   

ชื่อ-นามสกุล       นายชนะพร  ริยาพันธ์

ตำเเหน่ง            พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ         077-379025

เบอร์มือถือ         09-5261-1029

E-mail              -

 

ชื่อ-นามสกุล  นางพธู อินทรักษ์

ตำเเหน่ง        พนักงานทำความสะอาด

เบอร์โทรศัพท์     077-379025

เบอร์มือถือ         09-5261-1029

E-mail            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

ชื่อ-นามสกุล   นายบรรหาร  อินทรักษ์

ตำเเหน่ง         พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์โทรศัพท์    077-379025

เบอร์มือถือ     09-5256-2354

E-mail         -

 

 

S 10551298

ชื่อ-นามสกุล   นายนพรัตน์ คงเเป้น

ตำเเหน่ง        พนักงานรักษาความปอดภัย

เบอร์โทรศัพท์   077-379025

เบอร์มือถือ       08-7742-4619

E-mail           -