กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

ข้าราชการ

 1173


ชื่อ-นามสกลุ    นางวิภารัตน์ เดชบุญญาภิชาติ

ตำเเหน่ง         นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ       077-272-374

เบอร์มือถือ        063-535-7375

E-mail           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

         

scan0025

 

ชื่อ-นามสกุล   นางจิตรติมา บัวรัตนกาญจน์

ตำเเหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ      077-272-734

เบอร์มือถือ      08-7624-6817

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

kittiporn

 

ชื่อ-นามสกุล     นางกิติพร  บุญปาน

ตำเเหน่ง          นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ

เบอร์ติดต่อ       077-272-734

เบอร์มือถือ       083-280-0650

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

114018

 

ชื่อ-นามสกุล    นางสาวนริศรา  ชูเเนม 

ตำเเหน่ง         นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ

เบอร์ติดต่อ        077-272-734

เบอร์มือถือ        093-8381433

E-mail           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

 mayuree

ชื่อ-นามสกุล     นางสาวมยุรีย์ ดิษฐ์นวล

ตำเเหน่ง          นักวิชาการสหกรณ์

เบอร์ติดต่อ        077-272-734

เบอร์มือถือ        081-895-2988

E-mail           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.