ิ                                                   

                                                          

                 

                                                  ชื่อ-นามสกุล   นายไพฑูรย์  ชนะชู 

                                                 ตำเเหน่ง        สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                                 เบอร์ติดต่อ     077-272-734

                                                 เบอร์มือถือ     08-7281-3678

                                                E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.