ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 วันที่
19 เมษายน 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการ) ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 พร้อมนายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่เป้าหมาย โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมแปลงปลูกกล้วยหอมทองของเกษตรกร ปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำ ในการนี้ รมว.กษ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจรระหว่างสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบาย และพบปะเกษตรกรที่มาร่วมต้อนรับ