จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางวิภารัตน์ บุญญาภิชาติผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ