วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562  นายภัทรพล มาโนชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด 

 

  วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562  นายภัทรพล มาโนชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์เข้าร่วมอบรม เป้าหมายคือ สหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ จำนวน 19 สหกรณ์ โดยเเบ่งการอบรมออกเป็น 6 รุ่น   โดยรุ่นที่ 2 นี้  มีจำนวนสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 4 สหกรณ์ ได้เเก่ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด, สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี  จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินท่าเเซะ จำกัด  , สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จำกัด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะ ความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้ เพื่อให้สหกรณ์ได้มีเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สินค้าเเละบริการของสหกรณ์