นายสมพร รัตนะ นำข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี”

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 นำข้าราชการในหน่วยงานร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเเละถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันครบรอบ "104 ปี การพระราชทานนาม สุราษฎร์ธานี "จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว