นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเเละพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 

วันอาทิตย์ที่28 กรกฎาคม 2562 นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว