วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ประจำปี 2562

พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์, นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ประจำปี 2562 นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนเปิดโอกาสให้สหกรณ์ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้บริโภคในราคายุติธรรม ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น   ภายในงานมีการคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพจัดจำหน่าย โดยคัดสรรสินค้าจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ กว่า 29 บูธ ทั้งของกิน ของใช้มากมายจึงขอเชิญชวนชาวสุราษฏร์ธานี และประชาชนจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมจับจ่ายใช้สอย เลือกชมและซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 31สิงหาคมถึง 2 กันยายน นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพล่าซ่าสุราษฎร์ธานี