วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในหน่วยงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูล และทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยมีนางวิภารัตน์ เดชบุญญาภิชาติ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในหน่วยงานร่วมให้ต้อนรับทั้งนี้ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี