วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางวิภารัตน์ เดชบุญญาภิชาติ รักษาราชการเเทนสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเเสดงความจงรักภักดี เเละน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาเเห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 " ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี