นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้เเทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด ,ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้เเจงเเนวทางในการฟื้นฟูกิจการเเละการปฎิบัติของเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

       วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนาน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้เเทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด ,ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้เเจงเเนวทางในการฟื้นฟูกิจการเเละการปฎิบัติของเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เเก่ผู้เเทนสหกรณ์เจ้าหนี้ บมจ.การบินไทย ถ่ายทอดสัญญาณมาจากห้องประชุม ชั้น3 สำนักพัฒนาเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานการประชุม โดยได้มีการชี้เเจงทำความเข้าใจในเเนวทางการฟื้นฟูกิจการเเละการปฎิบัติของเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด รวมทั้งได้เปิดโอกาศให้ผู้เเทนสหกรณ์เเละเจ้าหนี้สามารถที่จะซักถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ จากผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากกรมบังคับคดี ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องเเละสามารถถ่ายทอดหรือชี้เเจงกับสมาชิกได้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน