สินค้ามาตรฐานสหกรณ์

 ดูสินค้าสหกรณ์ทั้งหมด>>>

banner sell1000x350

                                                                                                                                                                                                                                     

 

banner info

ข่าวประชาสัมพันธ์

arrows 147744 960 720  โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564  i new

arrows 147744 960 720ประกาศจังหวัดตาก การประกาศผู้ชนะการประมูล ขายทอดตลาดการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ หมายเลขทะเบียน 009-004-0002 ตก/001/17 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  i new

arrows 147744 960 720 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ หมายเลขทะเบียน 009-004-0002 ตก/001/17  i new

arrows 147744 960 720 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)เสื่อมสภาพ จำนวน ๔ เครื่อง i new

arrows 147744 960 720   แบบฟอร์ม Profile   ประจำปี 2563 ( ณ 31 ธันวาคม 2563) new 4
        สหกรณ์          
        กลุ่มเกษตรกร 
        กลุ่มอาชีพ   

arrows 147744 960 720 ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)เสื่อมสภาพ จำนวน ๔ เครื่อง  i new

arrows 147744 960 720 รายละเอียดรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.
)
  i new

arrows 147744 960 720 แบบฟอร์ม Excel จัดเก็บข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรปีบัญชี 2563    คลิกแบบฟอร์ม         Codeจังหวัด   

arrows 147744 960 720 แบบฟอร์ม Excel จัดเก็บข้อมูลทะเบียนสหกรณ์ปีบัญชี 2563    คลิกแบบฟอร์ม แบบใหม่   

arrows 147744 960 720 ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  คลิกประกาศ 1     หน้า 2 

 

frrd