กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 


urairat2564.jpg

นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
       ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ที่ทำงาน 
0-7521-9454 ต่อ 112 
เบอร์ประจำตำแหน่ง 08-2275-1609
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     
scan0009.jpg

นางวิศัลย์ศยา  พุ่มพัว

ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 112
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


 

264871271_215411184086204_7112413042899205666_n.jpg
นางกิติพร  บุญปาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ที่ทำงาน0-7521-9454 ต่อ 112
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 montakan60.jpg
นางสาวมนตกานต์ มะลิแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ทำงาน 0-0-7521-9454 ต่อ 112
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


jinta64.jpg
นางสาวจินตนา แก้วนุ้ย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณทิต(เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์)
ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 112
  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.