ข่าวรับสมัครงาน

                                                         rbtbf369rbtbf
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1emo 55
                                และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
new images
                                ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
                                (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                                                        ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ชั้น 2
                             
12961349501296134950129613495012961349501296134950
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

                              ในการประเมิน สมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
                  **********************************************************************
ประกาศจังหวัดตรัง เรี่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน  1 อัตรา 
                                รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2563 - 21 ธ.ค.2563 


Beautiful peach fluttering butterflies with peach Beautiful peach fluttering butterflies with peach Beautiful peach fluttering butterflies with peach Beautiful peach fluttering butterflies with peach Beautiful peach fluttering butterflies with peach
 

 

  bg New1 202

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

*  รายงานประจำปี 2563

*  รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561