รายการลานสหกรณ์


ขอประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9
เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่" ประจำปี 2563 
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
  
26/03/63
*****************************************

88015461 223122428737157 7189114300986818560 n
ก.เกษตรฯ เดินหน้าชูบทบาทสหกรณ์พัฒนาเกษตรกรไทย 
เช้าชวนคุย2 มี.ค.63 ช่อง9 MCOT HD
*****************************************
20156                

                           ประจำเดือนเมษายน  2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 4 เมษายน  2563

รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 11 เมษายน  2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 18 เมษายน  2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 25 เมษายน 2563
                   

                            ประจำเดือนมีนาคม  2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 7 มีนาคม  2563

รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 14 มีนาคม 2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 21 มีนาคม 2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 28 มีนาคม 2563
   

                               ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563

รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
                              ประจำเดือนมกราคม  2563

รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 4 มกราคม  2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 11 มกราคม 2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 18 มกราคม 2563
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 25 มกราคม 2563               
                             ประจำเดือนธันวาคม  2562

รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 7 ธันวาคม 2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 14 ธันวาคม  2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 21 ธันวาคม 2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 28 ธันวาคม 2562
                           ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 2 พฤศจิกายน  2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 9 พฤศจิกายน  2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

                            ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 5 ตุลาคม 2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 12 ตุลาคม 2562
รายการลานสหกรณ์ FM 106.25 Mhz  วันที่ 19 ตุลาคม 2562


ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >>
 

รายงานประจำปี