VTR ประชาสัมพันธ์

ลิป VTR

VTR CPD Trat65 

ผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์

VTR CPD Trat265

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

EP1

 โครงการให้ความรู้เรื่องสหกรณ์

 ep3

แชร์ประสบการณ์การสืบทรัพย์

ep4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 ep5

กระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคา

ep6

เสริมสร้างสมดุลชีวิตทำงานและกิจกรรม

   

HOPE001

ข่าวประชาสัมพันธ์

if Next 27860 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเสื้อ กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยวสวนเกษตร
      งาน "ระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ประจำปี 2565 (คลิกดูรายละเอียด ) 25/05/65 icon new11

if Next 27860 หนังสือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E-Catalog

        สินค้าดีกลุ่มจสังหวัดภาคตะวันออก (คลิกดูรายละเอียด ) 22/11/64 

if Next 27860  หนังสือจังหวัดตราด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย
         ผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" (คลิกดูรายละเอียด ) 13/1/64 

PR

Program