วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมใจ เช็ด ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยรับความอนุเคราะห์จาก ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด มอบ วัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุม ในการฉีดทำความสะอาดตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่าน มณัญญาไทยเศรษฐ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยใช้เครื่องพ่นยา ฉีดฆ่าเชื้อบริเวณภายใน และภายนอกอาคาร และเช็ดทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID- 19) ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ทั้ง 2 แห่ง

Program