วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นายวศิน พงษ์ศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดำเนินงาน และพนักงานร้านสหกรณ์จังหวัด จำกัด ร่วมใจกันปฏิบัติการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายและความห่วงใยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมณัญญา ไทยเศรษฐ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภค และสมาชิกสหกรณ์ชาวจังหวัดตราด โดยฉีดพ่นน้ำยา และเช็ดทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งรถเข็น ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ทั้ง 2 สาขา 

 

Program