วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตราด สนับสนุนสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม รวมทั้ง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เป็นต้น ให้กับ “ตู้จวนปันสุข” ในการแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยมี นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบ ซี่ง “ตู้จวนปันสุข” ที่จังหวัด ร่วมกับคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด และเหล่ากาชาดจังหวัดตราด จัดตั้งขึ้นบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19

Program