วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรม” ร้านสหกรณ์ลดค่าครองชีพ ฝ่าวิกฤติโควิด 19” ​ ณ ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดซึ่งทางร้านสหกรณ์ฯ ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน น้ำปลา ปลากระป๋อง น้ำตาลทราย เป็นต้น จำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดค่าครองชีพ ในเขตพื้นที่ อำเภอแหลมงอบ โดยขอให้ประชาชนที่มาซื้อสินค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

Program