วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 10/2564โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะโฆษกจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด สำหรับการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ โฆษกจังหวัดตราด ได้เชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติคู่ธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 รวมถึงการตั้งจุดคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงจาก 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดตราด

 

Program