HOPE001

ข่าวประชาสัมพันธ์

if Next 27860 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเสื้อ กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยวสวนเกษตร
      งาน "ระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ประจำปี 2565 (คลิกดูรายละเอียด ) 25/05/65 icon new11

if Next 27860 หนังสือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E-Catalog

        สินค้าดีกลุ่มจสังหวัดภาคตะวันออก (คลิกดูรายละเอียด ) 22/11/64 

if Next 27860  หนังสือจังหวัดตราด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย
         ผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" (คลิกดูรายละเอียด ) 13/1/64 

PR

Program