• บน1
  • บน2
  • บน3
  • บน4
  • บน5

vision news

   

ระบบ CPD_UbonInfo  

   

บริการของเรา  

corruption
kashongkaaet
plan coop
ed plan
paq
web coop
complaint
regis coop
strong cpd 01
meeting
todrong
form download
data download
webbord
   
การจัดการความรู้ (KM)
ของหน่วยงาน
 km
   

usermenual

   
 iat
   

ธรรมาภิบาล  

icon tumapiban

   

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   
   

pic ativity

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items
   

   

Search  

   

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   
katewara2566 1

นางวราลักษณ์  กุลบวรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกรม
 เขตตรวจราชการที่ 13,14

   
นางอัญชลี  ศรีหามาตย์
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

iconfinder_simpline_49_2305613.png : 081-9552608
iconfinder_Communication_telephone_phone_call_6588763.png : 045-269553
email mail envlope contact 32 unchlee@cpd.go.th
   

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  

 

002

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(รางวัลเลิศรัฐ) ปี พ.ศ. 2565
ประเภท รางวัลร่วมใจแก้จน
ระดับดีเด่น
โครงการ "เลี้ยงควายแก้จน
บนวิถีพอเพียง บ้านเกาะแกด"
001
 รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ระดับคุณภาพดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

cpd banner62
cad banner62
mac banner62
cad ubon
report65
ubon banner
eProject
busined
mail
e sarabancoop
e saraban provin
ban coopshopth
ban law
ban connect led
   

เฟสบุคหน่วยงาน  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  

584907

Your IP: 3.238.250.73
2023-03-30 08:35