โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดอุบลราชธานี มีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ  อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสหกรณ์ ภายในงานยังมีการมอบถุงยังงชีพ อุปกรณ์กีฬา ชุดยาสามัญประจำบ้าน และทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยปอ มีส่วนราชการร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้และให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
316047462 510464641125788 4120395309258823050 n
316151572 510464487792470 9064747891196609717 n
316536805 510464517792467 7939113597058489422 n
316281326 510464451125807 8930500743935166921 n