และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโนรู ณ บ้านนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 280 ชุด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรณ วัดศรีชมพู ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

317460048 2781202992016473 447418301771688768 n

317461296 2781203878683051 7452926359047027472 n

317427475 2781203022016470 2313156549112069673 n

317468523 2781203872016385 5172080826440060769 n

317678811 2781204115349694 8669529759451303766 n

317464035 2781201568683282 1032392802632041337 n