ลูกจ้างประจำ
 
 komsorn  yudthasak
นายคำสอน  ประดับทอง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา
สาขาที่จบ
โทรศัพท์ 0-4526-9553
นายยุทธศักดิ์  สุทธิ
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา  ปวช.
สาขาที่จบ
โทรศัพท์ 0-4526-9553

 tudcha
  นางทัชชา  ทองเกลี้ยง
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาที่จบ
โทรศัพท์ 0-4526-9553