banner info           

ข่าวประชาสัมพันธ์

  
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new   16 พ.ย. 65 
    -   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
DoubleChevronRight 24
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new   16 พ.ย. 65 
    -   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
DoubleChevronRight 24(ร่างวิจารณ์) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พ.ย. 65 
    -   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    -   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
    -   ราคากลางรถยนต์  
DoubleChevronRight 24(ร่างวิจารณ์) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พ.ย. 65 
    -   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    -   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
    -   ราคากลางรถยนต์  
DoubleChevronRight 24ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   5 ก.ย. 65 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 18 ส.ค.65  
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสถรรนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  4 ส.ค.65 
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 11 ก.ค.65 
DoubleChevronRight 24ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   8 ก.ค.65 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  22 มิ.ย.65  
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสถรรนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (แผนที่สถานที่สอบ)9 มิ.ย.65 
DoubleChevronRight 24ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  2 มิ.ย.65 
 DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  27 พ.ค.65 DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  11 พ.ค.65 
 DoubleChevronRight 24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบวกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตฺ์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  7 ม.ค.65

 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

action2


Banner 65

S 4620303S 4620302S 4620301

S 4620300S 4620299S 4620297

 

   

  

 

banner 2

 1496921333 hand rightข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์  1496921333 hand rightข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ 1496921333 hand rightเกี่ยวกับ พรบ.กฏหมายต่างๆ
bullet goข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม bullet goข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร bullet goกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
bullet goสารสหกรณ์ bullet goข่าวเกี่ยวกับสคย.คลองจั่น   แวดล้อมมลพิษต่างๆ
bullet goแผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ bullet goกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet goกลุ่มประกอบการธุรกิจขยะ
bullet goยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต bullet goประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พลังงาน
กสส. 5 ปี bullet goTHAI ASEAN COOP bullet goกลุ่มการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
bullet goการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน bullet go ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ กิจการของรัฐ
bullet goคำรับรองปฏิบัติราชการ bullet goแนวทางปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์ bullet goกลุ่มที่อยู่อาศัย
bullet goรายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ bullet goแผนที่แสดงที่ตั้งสหกรณ์
bullet goกลุ่มประกอบกิจการอุตสาหกรรม
bullet goการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ภาคเกษตร 4 ลุ่มน้ำ bullet goกลุ่มการใช้รถใช้ถนน การจราจรฯ
bullet goนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   bullet goกลุ่มป่าไม้ การบุกรุกป่าไม้พะยุง
bullet goเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ทั้งระบบ   bullet goพรบ.การยางแห่งประเทศไทย
bullet goระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการป้องกัน     bullet goรหัสการเงิน ปปง.
ผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2561   bullet goพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
bullet goแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม   bullet goประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ
การทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี   bullet goพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโลฯ
(2560-2564)กรมส่งเสริมสหกรณ์   bullet goบทความกรณีที่เกี่ยวข้องกับวินัย
bullet goเผยแพร่ให้ความรู้ประมวลจริยธรรม
   ของข้าราชการ
ข้าราชการและพลเรือนแก่บุคลากร    
กรมส่งเสริมสหกรณ์    
bullet goความรู้เกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย    
แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์    
bullet go การเผนแพร่ความรู้การปฏิบัติตามประมวลผล    
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน    
bullet go จริยธรรมข้าราชการพลเรือน     

 


Deplessgft00000hytUnticovered
PicKNOWMbanssBannerNo7
shortcut dpis01banner 07 KM

farmer baner60


km 

mistion4

 


คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
- เบราวเซอร์ที่สามารถใช้งานได้ดี คือ Google Chrome , Mozilla Firefox , Safari , Microsoft Edge จะสามารถแสดงผล
   หน้าเว็บไซต์ได้สมบูรณ์แบบ
- เบราเซอร์ Internet Explorer สามารถใช้งานได้แต่การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์