:: ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด ::

 DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (11/05/65) new
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/06/63) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (28/05/63) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (18/05/63)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (24/04/63) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (16/04/63) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (03/04/63) 
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (18/03/63) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (18/03/63) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (3/3/2563)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตร(20/09/62)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา (20/09/62)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (06/06/62)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (04/26/62) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา (27/05/62) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (16/05/62)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร (31/07/61)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ตำแหน่งนิติกร 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ตำแหน่ง นิติกร (17/07/61) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร  (28/06/61)
DoubleChevronRight 24ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า (25/04/2561) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  (11/04/61) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า (05/04/61) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า (14/03/61) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร  (14/11/60) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร  (07/11/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วัน เวลา และสถานที่สอบ  ตำแหน่ง นิติกร  (02/11/60) 
DoubleChevronRight 24ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร  (06/10/60)
DoubleChevronRight 24บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (13/09/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (7/09/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(31/08/60)
DoubleChevronRight 24รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (17/08/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  page1page2(7/07/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (3/07/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะใน 
      ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   แผนที่สนามสอบ (28/06/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   (16/06/60)

DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้อ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ / บัญชีแนบ (29/11/59)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้อ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ / บัญชีแนบ (29/11/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (23/11/59)
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้อ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (22/11/59)