ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (11/05/65) new
DoubleChevronRight 24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบวกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตฺ์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ani217 7 ม.ค.65
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 24 ธ.ค.64 

  DoubleChevronRight 24(ร่างวิจารณ์) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3  14 ธ.ค.64
     -  เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     -  รายละเอียดคุณลักษณะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
 DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)  14 ธ.ค.64
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  30 พ.ย.64
DoubleChevronRight 24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  24 พ.ย.64
DoubleChevronRight 24(ร่างวิจารณ์) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 17 พ.ย.64
     -  เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     -  รายละเอียดคุณลักษณะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
 DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  15 พ.ย.64
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ย.64
DoubleChevronRight 24(ร่างวิจารณ์)ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ต.ค.64
     -  เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     -  รายละเอียดคุณลักษณะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
 DoubleChevronRight 24แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  14 ต.ค.64
 DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      -  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
DoubleChevronRight 24(ร่างวิจารณ์) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
    -   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    -   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
    -   ราคากลางรถยนต์  
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องยกเลิกประกาศซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
        -  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
        -  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล ด้วยวิธีเจาะจง จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 
DoubleChevronRight 24(ร่างวิจารณ์) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
    -   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    -   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน  
DoubleChevronRight 24(ร่างวิจารณ์) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     -  เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     -  รายละเอียดคุณลักษณะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
DoubleChevronRight 24แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (21/08/62)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
       จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกอบ    (22/11/61)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1คัน (15/11/61)   
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding / เอกสารแนบ(02/11/61) 
DoubleChevronRight 24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 6 คัน (02/10/61)  
DoubleChevronRight 24ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร1,2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารเพิ่มเติม (27/09/61) 
DoubleChevronRight 24ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ 2400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสจำนวน 6 คัน / เอกสารเพิ่มเติม (13/09/61) 

DoubleChevronRight 24ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด 50 ตัน จำนวน 1 ชุด
DoubleChevronRight 24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างจัดงาน "มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร" 
       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างจัดงาน มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร ด้วยวิธี
       ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) / เอกสารแนบ 

DoubleChevronRight 24ประกาศสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีสอบราคาซื้อ 
DoubleChevronRight 24ประกาศสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร 

DoubleChevronRight 24ประกาศสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานตาก ขนาด 2,200 ตารางเมตร  
DoubleChevronRight 24ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (09/03/61) 
DoubleChevronRight 24ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดงาน มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร ด้วยวิธี
       ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (09/03/61)  
DoubleChevronRight 24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดงาน มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดรด้วยวิธี
       ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   (05/03/61)
DoubleChevronRight 24ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) /
       เอกสารประกอบ  (12/02/61)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลสอบราคาจ้างก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร  (12/04/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างลานตากและผลิตผลทางการเกษตร (12/04/60)
DoubleChevronRight 24ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร (27/03/60)