วันที่ 24 มิถุนายน​ 2565​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจำรัส  กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม​ คณะ​อนุกรรมการพิจารณางินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งเป็นการขอไกล่เกลี่ยคดีและประนีประนอมหนี้ก่อนศาลพิพากษา