ตัวชี้วัดความสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 new

DoubleChevronRight 24ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

DoubleChevronRight 24ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DoubleChevronRight 24ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

DoubleChevronRight 24 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

DoubleChevronRight 24 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ    

  ปีงบประมาณ 2559

DoubleChevronRight 24ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  


    

 

123023693