วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายชัยยุทธ กองเขต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่ และ สมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าว (กข 43) และติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด อำเภอลานสัก และในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  และได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว กข 43 ของสหกรณ์ทั้งสองแห่ง