เวลา ๐๖.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์     และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายชัยยุทธ กองเขต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีสงฆฺ์ และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๘8 รูป    เพื่อถวายบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี