เวลา ๑๙.๐๐. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งพสกนิกรชาวอุทัยธานีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยเริ่มจากการถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน    พระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี