นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล,นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ บริเวณวงเวียน   หอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2562 ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ที่คัดสรรจากสหกรณ์ผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์จากจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี ชัยนาท พิษณุโลก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และจังหวัดจากภาคอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ นนทบุรี พัทลุง มาร่วมจำหน่ายในงานกว่า 60 บูธ สินค้าเด่นของงานนี้ อาทิ ผักปลอดภัย ผลไม้ ข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปลาแรดแดดเดียว เนื้อโคขุน น้ำพริก มะม่วงหิมพานต์ อาหารภาคเหนือ ข้าวหลาม กล้วยตาก ขนมไทย ขนุนทอด ลองกองจากยะลา ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐานต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการสอนอาชีพ การทำยาดมสมุนไพรจากส้มซ่า การประดิษฐ์ “เดคูพาจ” เป็นของใช้ต่าง ๆ การสอนทำขนมสัมปันนีและครองแครงกรอบ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทองจำหน่ายข้าวสารลดราคา ไข่ไก่ราคาถูก สำหรับงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายนนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ในส่วนภูมิภาคอีก 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี และยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่