เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด แปลงใหญ่ จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ   ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอหนองฉาง และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสด จำนวน 300 คน เข้าร่วมงานฯ     ณ โรงเรียนบ้านดงประดาพระ ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี