×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news2563/2.february2563/4feb2563

 เวลา 09.30 น. นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ศรีนาราง ผู้อำนวยการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายปรีดา รอดนวล ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 7 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องของระเบียบในการรับสมัครสมาชิกใหม่ และการลงโทษทางวินัยของสมาชิกที่ทำให้สหกรณ์เสียหายเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

{gallery}news2563/2.february2563/4feb2563{/gallery}