เวลา 13.30 น. นายวัฒนะ  สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และคณะทำงานการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2563 ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โดยในการประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะทำงานแต่ละฝ่าย ได้นำเสนอและสรุปผลแนวทางการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งวันงานสหกรณ์แห่งชาติมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ในช่วงเช้าจะมีพิธีสงฆ์และช่วงบ่ายเป็นพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยในช่วงค่ำจะมีการพบปะสังสรรค์และร่วมพูดคุยของผู้มาร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งภายในการจัดงานครั้งนี้จะมีการแข่งกีฬาพื้นบ้าน และนิทรรศการของบวนการสหกรณ์ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมและคาดว่าจะมีขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมงานวันสหกรณ์ดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 800 คน